Keitä olemme

Rakennuttajapalvelut Jarjotek Oy on rakennuttamisen konsulttiyritys.

Päätuotteemme ovat rakennuttaminen, projektinjohto ja projektipalvelut, työmaavalvonta sekä kustannuslaskenta, hankesuunnittelu ja käyttäjäpalvelut uudis- ja korjaushankkeiden rakennuttajille. Teemme myös kuntoarvioita ja tarjoamme muita alan palveluja kiinteistöjen omistajille.

 • Hoidamme pienet ja suuret projektit ammattitaitoisesti ja laadukkaasti alusta loppuun, tarveselvityksestä, suunnittelu- ja toteutusvaiheen kautta käyttöönottoon unohtamatta takuutarkastuksia.
 • Palvelemme yksityisiä kiinteistöjen omistajia, teollisuusyrityksiä, taloyhtiöitä ja kuntia Pohjois-Suomen alueella.
 • Tarjoamme rakennuttamista ja rakennusvalvontaa uudis- ja korjaushankkeiden rakennuttajille.
 • Tarvittaessa toimialueemme kattaa koko Suomen.
 • Palveluihimme kuuluvat myös erilaiset tilaajan edunvalvontatehtävät, hankesuunnittelu, kustannussuunnittelu- ja arviointi, hankintapalvelut sekä energia-, elinkaari- ja ympäristökonsultointi.
 • Rakennuttajapalvelut Jarjotek Oy on toimivan johdon omistama, innovatiivinen ja kehittyvä rakennuttamisen ja projektinjohdon konsulttiyritys.
 • Pääpalveluitamme ovat projektinjohto-, rakennuttamis- ja työmaavalvontapalvelut.
 • Henkilöstömme koostuu kokeneista rakennuttamisen ja valvonnan sekä kustannussuunnittelun ammattilaisista.

Arvot

Rehellisyys

Me kunnioitamme

Vastuu

Me kannamme vastuumme

Yrittäjyys

Me toimimme

Laatu

Me täytämme lupauksemme

Konsultointi

Rakennuttajapalvelut Jarjotek Oy:n missiona on tuottaa laadukkaita ja asiakkaan odotukset täyttäviä
monipuolisia palveluita. Visionamme on saavuttaa mahdollisimman korkea asiakastyytyväisyys sekä olla
tunnettu ja tunnustettu alan toimija Pohjois-Suomessa.
 • Periaatteenamme on toimia itsenäisenä ja sitoutumattomana rakennuttajapalveluja tarjoavana toimistona.
 • Toimintamme lähtökohtana on, että yhteistyö on asiakkaan näkökulmasta aina ammattitaitoista, tuloksellista ja luotettavaa.
 • Meillä ei ole omistuksellisia eikä taloudellisia sidoksia suunnittelu- tai rakentajaorganisaatioihin.
 • Toimintatapamme on asiakaslähtöinen ja vuorovaikutteinen.
 • Tehtävämme on kattavalla palvelukonseptilla
  ja tapauskohtaisesti asiakkaan tarpeeseen räätälöitävällä palvelulla tuottaa toimitilakysymyksissä lisäarvoa asiakkaan liiketoiminnalle.
 • Sitoudumme pitkäjänteiseen yhteistyöhön kehittämällä omaa toimintaamme
  siten, että se tukee ja palvelee asiakkaan ydintoimintaa.

Tapamme toimia perustuu henkilöstömme korkeaan motivaatioon, monipuoliseen asiantuntemukseen ja laajaan käytännön kokemukseen. Menettelytapamme ja työkalumme edustavat alansa huippua. Otamme toiminnassamme huomioon kestävän kehityksen periaatteet.