Lisäpalvelut

Lisäpalvelut

Energiatodistus

Rakentamismääräykset edellyttävät
pääsääntöisesti kaikilta uusilta
rakennuksilta energiatodistuksen.
Energiatodistuksen avulla voi myös
vertailla rakennusten energiatehokkuutta
osto- ja vuokraustilanteissa.
Energiatodistus perustuu ainoastaan
rakennuksen ominaisuuksiin.
Todistuksessa otetaan huomioon muun
muassa eristys, ikkunat, ilmanvaihto ja lämmitys.

Huoltokirjakoordinaattorin tehtävät

Huoltokirjan tarkoituksena on auttaa
ja opastaa kiinteistön kunnossapidossa,
jotta se säilyttäisi käyttökelpoisuutensa
mahdollisimman hyvin koko elinkaarensa ajan.
Huoltokirjan laadinta ja käyttö aloitetaan
jo rakennusvaiheessa, jolloin siihen kootaan
tiedot käytetyistä rakennusmateriaaleista,
niiden paikantamistiedot sekä myös
kauppanimikkeet. Huoltokirjan laatii
huoltokirjakoordinaattori. Tarvittavat tiedot
hankitaan rakennuttajalta, suunnittelijoilta ja
urakoitsijoilta.

Kuntoarvio

Asianmukaisesti laadittu
kuntoarvio tarvitaan kiinteistön
hallittuun ja suunnitelmalliseen
kunnossapitoon. Kuntoarvio
antaa kokonaiskuvan kiinteistön
kunnosta, korjaustarpeista ja
korjauskustannuksista.
Kuntoarvioraportissa esitetään
välitöntä korjaustarvetta
vaativat puutteet sekä
lisätutkimuksien tarve

Asbesti- ja haitta-ainekartoitus

Asbesti- ja haitta-ainekartoituksella
selvitetään, missä kiinteistön rakennusosissa
ja teknisissä järjestelmissä voi
olla terveydelle vaarallisia ja haitallisia
aineita sekä rakennusmateriaaleja.
Rakennuttajan on huolehdittava ennen 1994
valmistuneissa rakennuksissa
asbestikartoituksen tekemisestä,
mikäli kohteessa tehdään purkutöitä.

Korjausrakennesuunnittelu

Teemme korjausrakentamisen
suunnittelua sekä julkisiin
hankkeisiin että taloyhtiöille ja
yksityishenkilöille julkisivu- ja
vesikattokorjauksista pieniin
muutoksiin ja peruskorjauksiin.

Kuntotutkimukset

Kuntotutkimuksien tarkoituksena on antaa
tietoa tutkittavien rakenteiden kunnosta
sekä lähtötiedot mahdollisille korjauksille.
Kuntotutkimuksessa arvioidaan kohteen
kuntoa rakenneosittain. Tutkimusselostuksessa
annetaan periaatteelliset ratkaisut todettujen
vaurioiden poistamiseen sekä uusien
rakenteiden suunnitteluun.