Rakennuttaminen ja projektinjohto

Rakennuttaminen

 • Tarveselvityksen laatiminen
 • Suunnittelun hankinta, kilpailutus, valmistelu ja suunnittelusopimukset
 • Määrälaskenta
 • Kustannusarvioiden laatiminen, budjetointi ja kustannusten hallinta
 • Projektikokonaisuuksien suunnittelu
 • Aikataulusuunnittelu ja ajanhallinta
 • Hankesuunnittelu
 • Suunnittelun ohjaus ja johtaminen
 • Rakentamisen valmistelu, urakoiden kilpailuttaminen ja hankintaneuvottelut
 • Urakkasopimuksien laadinta
 • Projektien auditointi
 • Projektiriskien hallinta
 • Ympäristöasiat
 • Projektien laatu ja laadunvarmistus
 • Hankinnat ja toimitusvalvonta
 • Työturvallisuusasiat
 • Kosteudenhallinta
 • Puhtaudenhallinta
 • Kuntoarviot
 • Rakennustyön valvonta
 • Kiinteistökehitys
 • Elinkaarisuunnittelu

Projektinjohto

Rakennushankkeeseen ryhtyvällä on paljon yhteiskunnan asettamia velvoitteita. Me huolehdimme, että velvollisuutesi tulevat hoidetuksi. Toimimme rakennushankkeissa asiakkaittemme rakennuttajaorganisaationa ja edustajana. Varmistamme sekä taloudellisesti että toiminnallisesti parhaat ratkaisut tarveselvityksestä ja hankesuunnittelusta takuuaikaisiin tehtäviin saakka. Tunnemme erilaiset hankkeet ja urakkamuodot ja hankimme urakoitsijat hankkeen jokaiseen vaiheeseen.

Työmaavalvonta

Työmaavalvonta on rakennuttajan edunvalvontaa työmaalla. Valvoja on keskeinen yhteyshenkilö, jonka kautta kulkee suunnittelutieto rakentamisesta vastaaville urakoitsijoille. Aktiivinen valvonta vähentää rakennusvirheitä ja varmistaa laitteiden ja järjestelmien toiminnan. Työmaavalvoja tarkistaa myös hankkeen laskutuksen sekä valvoo aikataulujen pitävyyttä.

Turvallisuuskoordinointi

Rakennushankkeessa on oltava turvallisuuskoordinaattori, joka huolehtii, että kaikki rakennuttajalle säädetyt työturvallisuutta koskevat velvoitteet tulevat hoidetuksi koko rakennusprosessin aikana valmisteluvaiheesta rakennuksen käyttöönottovaiheeseen asti.

Lue lisää

Laadunvarmistus

Laadunvarmistus sisältää kaikki viranomaisten asettamat toimenpiteet riittävän varmuuden saamiseksi rakennukselle asetettujen laatuvaatimuksien täyttymiselle. Rakennuttajan tulee tehdä oman työn laadunvarmistusta ja edellyttää urakoitsijalta laadunvarmistusta.

Lue lisää

Kuntoarvio

Asianmukaisesti laadittu kuntoarvio tarvitaan kiinteistön hallittuun ja suunnitelmalliseen kunnossapitoon. Kuntoarvio antaa kokonaiskuvan kiinteistön kunnosta, korjaustarpeista ja korjauskustannuksista. Kuntoarvioraportissa esitetään välitöntä korjaustarvetta vaativat puutteet sekä lisätutkimuksien tarve.

Lue lisää

Puhtaudenhallinta

Rakennuttaman puhtaudenhallintakoordinaattori varmistaa, että hankkeen rakennus- ja ilmanvaihtoasennustöille asetetut laatuvaatimukset täyttyvät rakennus- ja vastaanottovaiheessa.

Kosteudenhallinta

Kosteudenhallinnasta huolehtiminen on ensisijaisesti rakennuttajan vastuulla. Rakennuttajan tulee aloittaa kosteudenhallinnan ohjeistaminen ja vastuuttaminen jo hankesuunnittelusta lähtien. Tällöin on mahdollisuus luoda hyvä pohja hankkeen kosteustekniselle onnistumiselle.

Korjausrakennesuunnittelu

Teemme korjausrakentamisen suunnittelua sekä julkisiin hankkeisiin että taloyhtiöille ja yksityishenkilöille julkisivu- ja vesikattokorjauksista pieniin muutoksiin ja peruskorjauksiin.