Työmaavalvonta

Työmaavalvonta

Työmaavalvonta on rakennuttajan edunvalvontaa työmaalla. Valvoja
on keskeinen yhteyshenkilö, jonka kautta kulkee suunnittelutieto
rakentamisesta vastaaville urakoitsijoille. Aktiivinen valvonta
vähentää rakennusvirheitä ja varmistaa laitteiden ja järjestelmien
toiminnan. Työmaavalvoja tarkistaa myös hankkeen laskutuksen
sekä valvoo aikataulujen pitävyyttä.

Laadunvarmistus

Laadunvarmistus sisältää kaikki
viranomaisten asettamat
toimenpiteet riittävän
varmuuden saamiseksi
rakennukselle asetettujen
laatuvaatimuksien
täyttymiselle. Rakennuttajan
tulee tehdä oman työn
laadunvarmistusta ja edellyttää
urakoitsijalta
laadunvarmistusta

Turvallisuuskoordinointi

Rakennushankkeessa on oltava
turvallisuuskoordinaattori, joka
huolehtii, että kaikki
rakennuttajalle säädetyt
työturvallisuutta koskevat
velvoitteet tulevat hoidetuksi
koko rakennusprosessin aikana
valmisteluvaiheesta
rakennuksen
käyttöönottovaiheeseen asti.

Kuntoarvio

Asianmukaisesti laadittu
kuntoarvio tarvitaan kiinteistön
hallittuun ja suunnitelmalliseen
kunnossapitoon. Kuntoarvio
antaa kokonaiskuvan kiinteistön
kunnosta, korjaustarpeista ja
korjauskustannuksista.
Kuntoarvioraportissa esitetään
välitöntä korjaustarvetta
vaativat puutteet sekä
lisätutkimuksien tarve

Puhtaudenhallinta

Rakennuttaman
puhtaudenhallintakoordinaattor
i varmistaa, että hankkeen
rakennus- ja
ilmanvaihtoasennustöille
asetetut laatuvaatimukset
täyttyvät rakennus- ja
vastaanottovaiheessa.

Kosteudenhallinta

Kosteudenhallinnasta
huolehtiminen on ensisijaisesti
rakennuttajan vastuulla.
Rakennuttajan tulee aloittaa
kosteudenhallinnan
ohjeistaminen ja
vastuuttaminen jo
hankesuunnittelusta lähtien.
Tällöin on mahdollisuus luoda
hyvä pohja hankkeen
kosteustekniselle
onnistumiselle.

Korjausrakennesuunnittelu

Teemme korjausrakentamisen
suunnittelua sekä julkisiin
hankkeisiin että taloyhtiöille ja
yksityishenkilöille julkisivu- ja
vesikattokorjauksista pieniin
muutoksiin ja peruskorjauksiin.