Rakennuttaminen ja projektinjohto

Rakennuttaminen

 • Tarveselvityksen laatiminen

 • Suunnittelun hankinta, kilpailutus,
  valmistelu ja suunnittelusopimukset

 • Määrälaskenta

 • Kustannusarvioiden laatiminen,
  budjetointi ja kustannusten hallinta

 • Projektikokonaisuuksien suunnittelu

 • Aikataulusuunnittelu ja ajanhallinta

 • Hankesuunnittelu

 • Suunnittelun ohjaus ja johtaminen

 • Rakentamisen valmistelu, urakoiden
  kilpailuttaminen ja hankintaneuvottelut

 • Urakkasopimuksien laadinta

 • Projektien auditointi

 • Projektiriskien hallinta

 • Ympäristöasiat

 • Projektien laatu ja laadunvarmistus

 • Hankinnat ja toimitusvalvonta

 • Työturvallisuusasiat

 • Kosteudenhallinta

 • Puhtaudenhallinta

 • Kuntoarviot

 • Rakennustyön valvonta

 • Kiinteistökehitys

 • Elinkaarisuunnittelu

 • Tarveselvityksen laatiminen

 • Suunnittelun hankinta, kilpailutus,
  valmistelu ja suunnittelusopimukset

 • Määrälaskenta

 • Kustannusarvioiden laatiminen,
  budjetointi ja kustannusten hallinta

 • Projektikokonaisuuksien suunnittelu

 • Aikataulusuunnittelu ja ajanhallinta

 • Hankesuunnittelu

 • Suunnittelun ohjaus ja johtaminen

 • Rakentamisen valmistelu, urakoiden
  kilpailuttaminen ja hankintaneuvottelut

 • Urakkasopimuksien laadinta

 • Projektien auditointi

 • Projektiriskien hallinta

 • Ympäristöasiat

 • Projektien laatu ja laadunvarmistus

 • Hankinnat ja toimitusvalvonta

 • Työturvallisuusasiat

 • Kosteudenhallinta

 • Puhtaudenhallinta

 • Kuntoarviot

 • Rakennustyön valvonta

 • Kiinteistökehitys

 • Elinkaarisuunnittelu

Projektinjohto

Rakennushankkeeseen ryhtyvällä on paljon yhteiskunnan asettamia
velvoitteita. Me huolehdimme, että velvollisuutesi tulevat hoidetuksi.
Toimimme rakennushankkeissa asiakkaittemme
rakennuttajaorganisaationa ja edustajana. Varmistamme sekä
taloudellisesti että toiminnallisesti parhaat ratkaisut
tarveselvityksestä ja hankesuunnittelusta takuuaikaisiin tehtäviin
saakka. Tunnemme erilaiset hankkeet ja urakkamuodot ja hankimme
urakoitsijat hankkeen jokaiseen vaiheeseen.