Työmaavalvonta

Työmaavalvonta

Työmaavalvonta on rakennuttajan edunvalvontaa työmaalla. Valvoja
on keskeinen yhteyshenkilö, jonka kautta kulkee suunnittelutieto
rakentamisesta vastaaville urakoitsijoille. Aktiivinen valvonta
vähentää rakennusvirheitä ja varmistaa laitteiden ja järjestelmien
toiminnan. Työmaavalvoja tarkistaa myös hankkeen laskutuksen
sekä valvoo aikataulujen pitävyyttä.

Laadunvarmistus
Laadunvarmistus sisältää kaikki viranomaisten asettamat toimenpiteet riittävän varmuuden saamiseksi rakennukselle asetettujen laatuvaatimuksien täyttymiselle. Rakennuttajan tulee tehdä oman työn laadunvarmistusta ja edellyttää urakoitsijalta laadunvarmistusta
Turvallisuuskoordinointi
Rakennushankkeessa on oltava turvallisuuskoordinaattori, joka huolehtii, että kaikki rakennuttajalle säädetyt työturvallisuutta koskevat velvoitteet tulevat hoidetuksi koko rakennusprosessin aikana valmisteluvaiheesta rakennuksen käyttöönottovaiheeseen asti.
Kosteudenhallinta
Kosteudenhallinnasta huolehtiminen on ensisijaisesti rakennuttajan vastuulla. Rakennuttajan tulee aloittaa kosteudenhallinnan ohjeistaminen ja vastuuttaminen jo hankesuunnittelusta lähtien. Tällöin on mahdollisuus luoda hyvä pohja hankkeen kosteustekniselle onnistumiselle.
Puhtaudenhallinta
Rakennuttaman puhtaudenhallintakoordinaattori varmistaa, että hankkeen rakennus- ja ilmanvaihtoasennustöille asetetut laatuvaatimukset täyttyvät rakennus- ja vastaanottovaiheessa.